Om Hakkehuset

Produktioner, forestillinger, workshops, undervisning, co-produktioner, Artist-in-Recidence af og med kunstnere fra ind- og udland

Hakkehuset er et tværæstetisk laboratorium for eksperimenterende scenekunst. Mange af vores produktioner er stedsspecifikke, hvilket betyder at publikum inviteres med ud til steder som iscenesættes i samklang med natur, byrum og arkitektur, og med skulpturelle kunstværker. 

Hakkehuset fungerer som en produktionsbaseret kulturforening, hvilket betyder at hver forestilling og hvert kulturelt forløb er skræddersyet til det specifikke event. Vi samarbejder med lokale og internationale kunstnere og i perioder fungerer Hakkehuset som Artist-in-recidence.

Hakkehuset eksisterer som et fysisk hus, og var oprindeligt del af et dambrug. Det blev brugt til at hakke foder til ørred og lakseopdræt, deraf navnet Hakkehuset. Maskinerne i Hakkehuset blev drevet af vandturbiner, der fik vandkraft fra omkringliggende bakkevælds kilder.

Hakkehuset bliver brugt til prøvelokale for foreningens mindre scenekunst produktioner, hvorimod prøver med de større udendørs og stedsspecifikke produktioner foregår dér hvor de skal fremføres, i naturen eller i byrummet.

Hakkehuset er en religiøst og partipolitisk ubunden teaterforening. Foreningens formål er at drive teatervirksomhed, i særlig grad følgende: teater og musik (forestillinger, workshops, og koncerter) og skabe forudsætninger for kulturel produktion, såsom organisering af festivaler, turneteater, børne- og opsøgende teater og kulturelle møder mellem forskellige kulturer og/eller forskellige kunstarter, såsom musik, teater, dans og film.